صفحه اصلی > درباره ما>کارخانه ما

کارخانه ما

این حدود 5350 متر مربع از کارخانه ما است و 6 دستگاه تراش در کارخانه ما وجود دارد و بیش از 10 کارگر تراش از کارگران و بیش از 7 جوشکار و مونتاژکار وجود دارد، در این کارخانه سالانه بیش از 100 خط تولید اکستروژن تولید می شود. ماشین ها به بیش از 60 کشور جهانی مانند آمریکا آلمان، پاکستان، قزاقستان، ویتنام، هند و غیره حمل می شوند.  • QR