MBBR (راکتور بیوفیلم بستر متحرک) رسانه زیستی را فیلتر می کند؟

2024-01-10

MBBR (راکتور بیوفیلم بستر متحرک) رسانه های زیستی را فیلتر می کند و با فراهم کردن سطحی برای رشد میکروارگانیسم های مفیدی که یک بیوفیلم را تشکیل می دهند، کار می کند. در اینجا نحوه عملکرد فرآیند MBBR با رسانه زیستی آمده است:


معرفی فاضلاب: فاضلابی که باید تصفیه شود به راکتور یا مخزن MBBR وارد می شود.


1.افزودن محیط زیستی MBBR: محیط زیستی MBBR که ذرات پلاستیکی یا کامپوزیت کوچکی هستند به رآکتور اضافه می شوند. این رسانه ها به گونه ای طراحی شده اند که سطح ویژه بالایی داشته باشند تا رشد بیوفیلم را تسهیل کنند.2. اتصال میکروارگانیسم ها: میکروارگانیسم های مسئول تصفیه فاضلاب، از جمله باکتری ها، خود را به سطح محیط زیستی MBBR می چسبانند. در ابتدا، میکروارگانیسم‌های شناور آزاد در فاضلاب شروع به اتصال به رسانه می‌کنند.3. تشکیل بیوفیلم: با چسبیدن میکروارگانیسم های بیشتری به سطح رسانه، بیوفیلم شروع به تشکیل می کند. بیوفیلم از ماتریس پیچیده ای از میکروارگانیسم ها شامل باکتری ها، قارچ ها و تک یاخته ها تشکیل شده است. بیوفیلم محیطی را برای رشد جوامع مختلف میکروبی فراهم می کند.4. تصفیه فاضلاب: بیوفیلم روی محیط زیستی MBBR به عنوان یک فیلتر بیولوژیکی عمل می کند. هنگامی که فاضلاب از طریق راکتور جریان می یابد، با بیوفیلم تماس پیدا می کند. میکروارگانیسم های موجود در بیوفیلم آلاینده های آلی را تجزیه و متابولیزه می کنند و آنها را به اشکال ساده تری تبدیل می کنند.5. تامین اکسیژن: تامین اکسیژن کافی برای فعالیت میکروبی در بیوفیلم بسیار مهم است. اکسیژن می تواند از طریق هوادهی یا هم زدن فاضلاب تامین شود و به میکروارگانیسم ها اجازه می دهد تا تجزیه هوازی مواد آلی را انجام دهند. حرکت محیط زیستی MBBR به انتقال اکسیژن کمک می کند و اطمینان می دهد که اکسیژن کافی به بیوفیلم می رسد.6. جذب مواد مغذی و آلاینده: میکروارگانیسم های موجود در بیوفیلم از مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر موجود در فاضلاب استفاده می کنند. آنها همچنین آلاینده های آلی را جذب و متابولیزه می کنند و کیفیت آب را بهبود می بخشند.7. Sloughing و Regeneration: با گذشت زمان، بخشی از بیوفیلم به طور طبیعی از محیط زیستی MBBR به دلیل فعالیت های میکروبی و نیروهای خارجی جدا می شود. این زیست توده خرد شده ممکن است به فرآیند تصفیه کمک کند یا به عنوان بخشی از جابجایی مواد جامد حذف شود. حرکت مداوم و مخلوط کردن محیط زیستی MBBR به بازسازی بیوفیلم کمک می کند.


با استفاده از فرآیند MBBR با محیط زیستی، سطح ارائه شده توسط رسانه ها محیطی مطلوب برای رشد میکروارگانیسم ها فراهم می کند و توانایی آنها را برای تجزیه مواد آلی و حذف آلاینده ها از فاضلاب افزایش می دهد. کارایی سیستم MBBR به عواملی مانند انتخاب رسانه مناسب، ویژگی های فاضلاب مناسب و هوادهی موثر برای تامین اکسیژن برای حمایت از فعالیت میکروبی در بیوفیلم بستگی دارد.

  • Email
  • Whatsapp
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy