نحوه عملکرد MBBR در تصفیه آب

2024-03-12

راکتور بیوفیلم بستر متحرک (MBBR) یک فرآیند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب است که از حامل های بیوفیلم برای تصفیه موثر فاضلاب استفاده می کند. در اینجا یک مرور کلی از نحوه عملکرد MBBR در تصفیه آب آورده شده است:


معرفی فاضلاب: فاضلاب وارد سیستم MBBR می شود که حاوی آلاینده های آلی، ترکیبات نیتروژنی و سایر آلاینده هایی است که نیاز به تصفیه دارند.

رسانه حامل بیوفیلم: سیستم MBBR حاوی حامل های پلاستیکی بیوفیلم با سطح بالایی است. این حامل ها بستری را برای رشد میکروارگانیسم های مفیدی که یک لایه بیوفیلم را تشکیل می دهند، فراهم می کنند.


هوادهی: سیستم MBBR برای تامین اکسیژن برای میکروارگانیسم های متصل به حامل های بیوفیلم هوادهی می شود. هوادهی باعث رشد باکتری های هوازی می شود که مواد آلی موجود در فاضلاب را تجزیه می کنند.


حرکت حامل های بیوفیلم: حامل های بیوفیلم به دلیل هوادهی و اختلاط آزادانه در داخل راکتور حرکت می کنند. این حرکت تضمین می کند که بیوفیلم فعال و در تماس با فاضلاب برای تصفیه کارآمد باقی می ماند.


تصفیه بیولوژیکی: هنگامی که فاضلاب از طریق سیستم MBBR جریان می یابد، میکروارگانیسم های موجود در حامل های بیوفیلم، آلاینده های آلی، ترکیبات نیتروژن و سایر آلاینده های موجود در فاضلاب را متابولیزه و تجزیه می کنند.

نیتریفیکاسیون و نیتروژن زدایی: فرآیند MBBR هم نیتریفیکاسیون (تبدیل آمونیاک به نیترات) و هم نیترات زدایی (تبدیل نیترات به گاز نیتروژن) را تسهیل می کند و به حذف ترکیبات نیتروژن از فاضلاب کمک می کند.


شفاف سازی پساب: پس از تصفیه بیولوژیکی، پساب تصفیه شده برای جداسازی آب تصفیه شده از حامل های بیوفیلم و مواد جامد معلق باقی مانده در پساب، زلال سازی می شود.


تخلیه یا استفاده مجدد: پساب تصفیه شده را می توان به آب های دریافت کننده تخلیه کرد یا برای استفاده مجدد در کاربردهای غیر قابل شرب مانند آبیاری یا فرآیندهای صنعتی تصفیه کرد.


نظارت و کنترل: سیستم‌های MBBR مجهز به سیستم‌های نظارت و کنترل برای بهینه‌سازی فرآیند تصفیه، تنظیم نرخ هوادهی و اطمینان از مطابقت پساب با استانداردهای نظارتی هستند.


نگهداری: نگهداری منظم سیستم MBBR، از جمله نظارت بر سلامت بیوفیلم، تمیز کردن حامل های بیوفیلم، و اطمینان از هوادهی مناسب، برای حفظ عملکرد کارآمد درمان ضروری است.


  • Email
  • Whatsapp
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy